In samenwerking met Vanessa Vroon maak ik een lange documentaire over bekeerlingen en het huwelijk.

‘Trouwen voor Allah’ is een project waarin twee heikele onderwerpen – bekering tot de islam en het islamitisch huwelijk – via een documentaire en een tentoonstelling onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht. Het doel van het project is kennismaking met bekeerde Amsterdammers, kennisneming van hun doen en laten op gebied van partnerkeuze en huwelijk, en kennisdeling van de resultaten met betrokkenen, stakeholders als politici en moskeebesturen en geïnteresseerden in het algemeen. Omdat film een toegankelijk medium is, kan het project op eenvoudige wijze lokaal, nationaal en internationaal onder de aandacht worden gebracht. Wetenschappelijk onderzoek over een actueel maatschappelijk onderwerp wordt zo op aantrekkelijke, visuele wijze gepresenteerd. Betrokkenen komen daarbij zélf aan het woord over hun keuzes, in plaats van dat dit door anderen voor ze wordt ingevuld.