GeschiedenisVanTranen

In opdracht van Stichting Overloos maak ik een multicam theaterregistratie van de voorstelling “Een geschiedenis van tranen.”

Teksten: Hans Kuyper

Regie: Heleen van Wiechen

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 bezweek de Zuiderzeedijk op meerdere plaatsen onder een zware noordoosterstorm. De dagen daarna kwamen grote delen van Waterland blank te staan. Op zondagmiddag 16 januari bereikte het water Oost-Zaandam, waar het uiteindelijk door de Zaan tot staan werd gebracht. 
De periode die volgde was miserabel. De getroffen Zaankanters leefden maandenlang in een koude wereld van vuil water dat rees en daalde met het getij en soms nog werd opgestuwd door felle winterstormen. Directe slachtoffers maakte de overstroming niet, maar velen bezweken aan de ontberingen.
De Zaanstreek kon zich de laatste watersnood, in 1825, nauwelijks herinneren en de zee is na 1916 nooit teruggekomen. Dat feit willen we gedenken én vieren in de Oostzijderkerk, die honderd jaar geleden net als in de eeuw daarvoor een toevluchtsoord was voor buurtbewoners en ontheemden van verder weg.