Platform Ambachtelijk Vakmanschap Nederland

Platform Ambachtelijk Vakmanschap Nederland

Als mede-initiatiefnemer en bestuurder zet ik me graag in om met het nieuwe platform Ambachtelijk Vakmanschap Nederland knelpunten binnen de sector aan te pakken.

Met vele partners, breed gedragen, transparant en pro-actief zetten we ons in op het gebied van educatie, lobby, bewustwording, behoud van vakmanschap en nog meer urgente thema’s.

www.ambachtelijkvakmanschapnederland.nl