Nieuwe Werkruimte

Posted on Jun 22, 2017
Nieuwe Werkruimte

Sinds juni 2017 werk ik met het Ambacht in Beeld Festival team in het AmbachtsLab in Amsterdam. Gevestigd in De School, wil het AmbachtsLab jongeren, opleidingen en ambachtslieden samenbrengen. De ideale plekĀ om kruisbestuivingen mogelijk te maken en samenwerking met allerlei partnersĀ te bewerkstelligen.