Nieuwe Werkruimte

Nieuwe Werkruimte

Sinds juni 2017 werk ik met het Ambacht in Beeld Festival team in het AmbachtsLab in Amsterdam. Gevestigd in De School, wil het AmbachtsLab jongeren, opleidingen en ambachtslieden samenbrengen. De ideale plekĀ om kruisbestuivingen mogelijk te maken en samenwerking met allerlei partnersĀ te bewerkstelligen. Deze mural is gemaakt door Daan Wille aka Blazin’ die zich specialiseert in calligraffiti en zowel op ons festival in Amsterdam als in New York workshops heeft gegeven.