Voor Plan Nederland reisde ik in september 2006 naar Guatemala om daar lokale projecten van Plan te filmen.

“Plan is een wereldwijde, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie en stelt zich ten doel de levenssituatie van kansarme kinderen, hun families en hun levensgemeenschappen blijvend te verbeteren. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 46 programmalanden. Plan zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen en betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.”

pl_bp_tl